Raad van State: een wet voor voorscholen die door de wet verdwijnen is een tegenstrijdigheid

Raad van State, 1 november 2016:

Dit wetsvoorstel wijzigt de kwaliteitseisen voor het peuterspeelzaalwerk. Het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk laat het peuterspeelzaalwerk als aparte voorschoolse voorziening echter vervallen. In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt hier niet op ingegaan, maar deze zou wel duidelijkheid moeten verschaffen over deze tegenstrijdigheid.

Bron: Samenvatting advies voorstel Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang