Duizenden kinderen thuis als gevolg van opheffen voorschool

(Laatst bijgewerkt op 7 november 2017) Precies de kinderen waar het om gaat, worden door de Harmonisatiewet die 1 januari 2018 ingaat, getroffen. De voorschool, een peuterspeelzaal met een voorschools programma dat speciaal gericht is op de ontwikkeling van peuters die te kampen hebben met een achterstand, is opgeheven zonder dat er een laagdrempelig goed…

“Liefde is de hefboom voor de menselijke ziel”

Wat zou er gebeuren als je de nieuwste en beste wetenschappelijke inzichten over onderwijs inzet om taalvaardigheid van een kind te stimuleren? Céline Alvarez kreeg toestemming van de Franse minister van Onderwijs om een drie jaar durend experiment uit te voeren in een klas met kinderen van 3 tot 5 jaar. De resultaten waren verbazingwekkend….

Nu te bekijken: De kinderen van juf Kiet

Voor wie de prachtige kinderen van juf Kiet nog niet gezien heeft: De film De kinderen van juf Kiet is sinds 19 juni te bekijken op de website van de publieke omroep. De Groene Amsterdammer schrijft over deze documentaire: Twee uur lang alleen maar een camera die niet meer dan vijf, zes van de kinderen…

De prachtige kinderen van juf Kiet

Bijgewerkt op 21 juni 2017 Een ode aan de kinderen van juf Kiet, zo zou je de film “De kinderen van juf Kiet” kunnen noemen. Prachtig gefilmd op “kindhoogte” laat de documentaire vooral kinderen zien zoals je ze niet vaak zult zien. Ook niet als juf, zelfs niet als je juf Kiet bent. Omdat er…

“Het grootste gezondheidsschandaal van deze tijd”

Volgens de Britse wetenschapper Aric Sigman hebben we hier wellicht te maken met het “grootste gezondheidsschandaal van deze eeuw”. Kinderen en schermen zijn volgens de Engelsman een zeer ongelukkige combinatie. TV kijken is precies het tegenovergestelde van wat het zich ontwikkelende brein nodig heeft. De wetenschapper, die lid is van het Britse Instituut voor Biologie…

“Peuters worden dommer van een tablet”

Er kleven een heleboel bezwaren aan het gebruik van een computer in het onderwijs aan kleine kinderen, volgens Sieneke Goorhuis-Brouwer, orthopedagoog/spraakpatholoog en lector Early Childhood Stenden Hogeschool. Volgens Goorhuis wordt een peuter dommer door het gebruik van een tablet. Een overzicht van zes van haar argumenten.

“Jouw kindbeeld bepaalt de sociaal-emotionele omgeving van een kind”

Leven en leren met kinderen is de veelzeggende titel van het boek dat geschreven is door Deb Curtis en Margie Carter en vertaald door Annet Weterings, vanuit de inspiratie van de Reggio Emilia-pedagogiek. De auteurs geven in het boek tips over de inrichting van de groepsruimte vanuit het idee, dat de omgeving zeer bepalend is…