“Het grootste gezondheidsschandaal van deze tijd”

Volgens de Britse wetenschapper Aric Sigman hebben we hier wellicht te maken met het “grootste gezondheidsschandaal van deze eeuw”. Kinderen en schermen zijn volgens de Engelsman een zeer ongelukkige combinatie. TV kijken is precies het tegenovergestelde van wat het zich ontwikkelende brein nodig heeft. De wetenschapper, die lid is van het Britse Instituut voor Biologie en verbonden aan het Genootschap voor de Psychologie in Groot-Brittannië, maakt zich grote zorgen: “Een kind van zes jaar oud, heeft bijna 1 jaar van zijn leven doorgebracht achter een scherm”.

Sigman bestudeerde 35 onderzoeken en zag onder andere de volgende zaken gerelateerd aan het overmatig gebruik van beeldschermen bij kinderen:

 • psychologische problemen,
 • bijziendheid,
 • corpulentie,
 • diabetes type-2,
 • vervroegde puberteit bij meisjes,
 • slaapproblemen,
 • autisme,
 • motorische problemen en
 • concentratieproblemen.

Verder zag hij daarbij problemen met

 • het aanleren taal,
 • maken van huiswerk,
 • examens
 • relaties,
 • een gevoel van identiteit,
 • ontwikkelen van een innerlijke wereld,
 • bewustzijn,
 • spiritueel leven

Hoe jonger het kind, hoe desastreuzer schermgebruik uitpakt. Aric Sigman luidt de noodklok in het tijdschrift Biologist: “Televisiekijken is zo slecht voor de gezondheid van kinderen dat er een kijkverbod moet komen voor kinderen tot drie jaar.”

Ook qua beweging zijn er alarmerende onderzoeken. Sigman: “The Lancet publiceerde onlangs een onderzoek naar de lichamelijke activiteit van kinderen 3-5 jaar en ontdekte dat de meeste jonge kinderen helemaal niet bewegen gedurende 80% van de dag. Velen zijn slechts 20 minuten per dag actief. Toen de bevindingen werden getoond aan een aparte groep wetenschappers, dachten zij uit de statistieken op te maken dat de groep bestond uit bureau-gebonden kantoormedewerkers.”

Dit is het tweede artikel in een serie over schermgebruik. Het eerste was “Peuters worden dommer van een tablet”.

koppelingKoppelingen

‘Verbod op televisiekijken nodig voor peuters’, Elsevier, 2007

Get the message: it’s the medium, Aric Sigman, The Guardian, 2007:

Reviewing 35 studies in well-respected scientific and medical journals, I identified 15 biological and cognitive effects linked to levels of television exposure. There was a dose-response relationship: both the average number of hours watched and the age at which a child begins watching television are central to the association with negative effects later on.

Visual voodoo: the biological impact of watching TV, artikel van Aric Sigman, Biologist, 2007:

An  editorial  in  the  American  Medical Association’s  Archives  of  Pediatric  and Adolescent Medicine now asks: “Why is it that something that is widely recognised as  being  so  influential and  potentially dangerous has resulted in so little effective  action?  To  be  sure, there  has been some lack of political will to take on the enormously  powerful  and  influential entertainment industry … [Screen] media need  to  be  recognised  as  a  major  public health issue” (Christakis  and Zimmerman, 2006). So  it  is  particularly disconcerting  to  hear  some academics urging caution in interpreting these studies and warning of the risk of over-reacting. We must ask them, when considering whether to expose infants and toddlers to television, how  exactly  can  one  overreact?

Television: Are you damaging yourself and your children?, interview van Contented Baby met Aric Sigman:

What I discovered about television is unequivocal; it is the greatest health scandal of our age.

Children who watch TV at the ages of one to three have a significantly increased risk of developing attentional problems by the time they are seven. In response to their findings, the American Association of Pediatrics advises that children under the age of two should watch no television at all, and that no child of any age should have a TV in their bedroom.

As a result of damage to the ability to pay attention, everything is compromised: learning a language, schoolwork, exams, job performance, relationships, a sense of identity, developing an inner world with a conscience and spiritual life. Watching TV is the exact opposite of what the developing brain needs and the attentional and behavioural problems that can result are in danger of becoming a national epidemic.

The Lancet recently made a study of the physical activity levels of children aged 3-5 and discovered that most youngsters do not move at all for 80% of their day. Many are active for only 20 minutes a day. When the findings were shown to a separate group of scientists, they guessed from the statistics that the group was made up of desk-bound office workers.

socialinteractionvselectronicmediause

Well connected? The biological implications of ‘social networking’, artikel Aric Sigman, Biologist, 2009:

Children are now experiencing less social interaction and have fewer social connections  during key stages of their physiological, emotional and social development.

“Social networking is the internet’s biggest growth area, particular among young children,” he said.

“Social networking sites should allow us to embellish our social lives, but what we find is very different. The tail is wagging the dog. These are not tools that enhance, they are tools that displace.”