“Peuters worden dommer van een tablet”

Er kleven een heleboel bezwaren aan het gebruik van een computer in het onderwijs aan kleine kinderen, volgens Sieneke Goorhuis-Brouwer, orthopedagoog/spraakpatholoog en lector Early Childhood Stenden Hogeschool. Volgens Goorhuis wordt een peuter dommer door het gebruik van een tablet. Een overzicht van zes van haar argumenten.

De orthopedagoog haalt in een opiniestuk in Trouw, de arts, filosoof en psycholoog Manfred Spitzer aan voor haar eerste bezwaar tegen het gebruik van schermen:

1. Hersenen van jonge kinderen moeten getraind worden. Dit gebeurt niet door het tweedimensionaal kijken naar een scherm, maar door driedimensionale ervaringen:

  • bewegen,
  • kijken,
  • proeven,
  • ruiken,
  • luisteren en
  • converseren.

Het tweede argument dat Goorhuis aanhaalt om haar stelling te onderbouwen is:

2. De tablet is voor het brein van jonge kinderen te snel en tast zo het concentratievermogen aan.

Volgens de orthopedagoog zijn de hersenen van jonge kinderen nog volop in ontwikkeling en hebben zij daarom meer tijd nodig om informatie te verwerken.

In een interview met het Reformatorisch Dagblad  noemt Goorhuis een derde bezwaar:

3. Een tablet is slecht voor de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek.

Kinderen achter een scherm bewegen minder. Het kind is een heel passief bezig en dat terwijl juist bewegingsdrang kenmerkend is voor het jonge kind. Het kind kan door de tablet ADHD-verschijnselen gaan vertonen.

Haar vierde bezwaar:

4. De tablet isoleert kinderen van het dagelijkse leven, van menselijke warmte en blokkeert daarom de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Goorhuis spreekt zelfs van “sociaal-emotionele verwaarlozing”.

Tot slot heeft het gebruik van een computer ook gevolgen voor de communicatieve vaardigheden van een kind. Goorhuis-Brouwer:

5. De tablet beperkt de communicatie met de volwassene waardoor de ontwikkeling van de uitdrukkingsvaardigheid in gevaar komt.

En tot slot is Sieneke Goorhuis Brouwer vernietigend in haar oordeel over de educatieve waarde van programma’s op tablets:

6. Jonge kinderen leren niets door het gebruik van apps.

Jonge kinderen leren niets uit het platte tweedimensionale vlak. Goorhuis noemt het predicaat “educatief” dat aan apps gegeven wordt “pure misleiding”.

Dit is het eerste artikel in een serie over schermgebruik.

koppelingMeer informatie

Kleuters worden dommer van de iPad, opinie-artikel Trouw, oktober 2013

genius