Wethouders: geef peuters onderwijs onder regie basisschool

In een artikel in NRC pleiten de wethouders van Onderwijs van de vier grote steden voor één instelling voor alle peuters in de vorm van voorschools onderwijs onder regie van een basisschool.

Volgens Jeroen Kreijkamp, commissievoorzitter Onderwijs van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, leeft onder de gemeenten de volgende wens:

  • één instelling voor alle peuters (in plaats van “gesegregeerde opvang”),

  • voorschools onderwijs waarin spelen, vorming en het voorkomen van leerachterstanden samenkomen,

  • onder regie van een basisschool,

  • aangestuurd door het ministerie van Onderwijs en

  • gefinancierd door de budgetten voor kinderopvang en voorschool samen te voegen.

Citaten uit het artikel

Over de financiering van deze school:

De steden denken alle peuters educatie te kunnen aanbieden als de financieringen van kinderopvang en voorschool worden samengevoegd. Nu is een deel ondergebracht bij Sociale Zaken – onder de noemer ‘arbeidsparticipatie’ – en het andere deel komt van Onderwijs.

Over andere gemeenten:

Volgens Jeroen Kreijkamp, wethouder Onderwijs (D66) van Utrecht, leeft de wens om alle peuters voorschools onderwijs te geven niet alleen in de grote steden. „Ik spreek ook als commissievoorzitter Onderwijs van de Vereniging van Nederlandse gemeenten.”

Over een proef in Den Haag:

In Den Haag loopt sinds kort een proef waarbij peuters vanaf 2,5 jaar naar de basisschool kunnen.

Over de SER:

De Sociaal-Economische Raad bracht vorig jaar een soortgelijk advies uit.

Over de Onderwijsraad:

De Onderwijsraad pleit al langer voor één peutervoorziening vanaf 2,5 jaar, aangestuurd door één ministerie, onder regie van een basisschool. Daarin zouden spelen, vorming en het voorkomen van leerachterstanden samenkomen.

Bron: ‘Eén school voor alle peuters’, NRC, 4 december 2017

Gerelateerd artikel over onderwijs voor peuters en kleuters:

“Liefde is de hefboom voor de menselijke ziel”

Classe maternelle, Gennevilliers-web