Raad van State: regering kiest toch voor alomvattende voorziening

Raad van State, 1 november 2016:

De SER en de Onderwijsraad hebben geadviseerd toe te werken naar een stelsel waarin de verschillende peuteropvangvoorzieningen niet als gescheiden circuits (peuterspeelzalen en kindercentra) worden behandeld en kinderen met verschillende sociaal-economische achtergronden naar dezelfde voorzieningen gaan (de zogenoemde ‘alomvattende voorziening’). In reactie hierop heeft de regering gesteld dat het daarvoor nog te vroeg is.

Volgens de Afdeling advisering heeft het wetsvoorstel echter zulke ingrijpende gevolgen dat het toch een belangrijke stap in de richting van zo’n alomvattende voorziening lijkt te zijn. De toelichting bij het wetsvoorstel maakt niet duidelijk waarom de regering deze stap zet, terwijl ze de keuze voor een alomvattende voorziening voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang nog niet wil maken.

Bron: Samenvatting advies voorstel Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk