Ouders kunnen pedagogische kwaliteit niet goed beoordelen: ze schatten pedagogische kwaliteit systematisch véél hoger in dan zij in werkelijkheid is

Artikel NRC:

Om er voor te zorgen dat de markt goed functioneert, moeten ouders de pedagogische kwaliteit goed kunnen beoordelen. Maar dat kunnen ze helemaal niet. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat ze die pedagogische kwaliteit systematisch véél hoger inschatten dan zij in werkelijkheid is (Cryer en Burchinal 1997, Early Childhood Research Quarterly).

Bron: Marktwerking in de kinderopvang: Hoe beter de crèche, hoe eerder failliet, 30 mei 2013