Onderwijsraad: regie voorschool bij basisschool zorgt voor pedagogische kwaliteit, continuïteit, goede overgang en lage drempel

Uit de samenvatting van het rapport van de Onderwijsraad:

Voor de uitvoering van dit advies beveelt de Onderwijsraad het volgende aan:

  • Verhoog het opleidingsniveau, pas beroepsprofielen aan, en vergroot binnen de opleidingen de aandacht voor kennis over het jonge kind;

  • Breng het aanbod voor jonge kinderen onder regie van de basisschool;

  • Breng de sturing en het toezicht onder bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

(…) De raad is van mening dat een stevige en gewortelde organisatie als de basisschool de regie moet hebben. Daar zit al veel expertise met betrekking tot de pedagogische kwaliteit. Door de regie bij de basisschool te leggen kan de continuïteit beter worden gegarandeerd. Dat is belangrijk omdat overgangen risicovol zijn, zeker voor kinderen uit kansarme gezinnen. Door het aanbod bij de basisschool onder te brengen zal de drempel om er gebruik van te maken naar verwachting ook lager worden.

Bron: Een goede start voor het jonge kind, 2 juli 2015