Kinderopvangondernemers hebben baat bij zo min mogelijk investeren in pedagogische kwaliteit

Artikel NRC:

Goedkoper betekent bijna altijd minder personeel – minder groepsleid(st)ers en minder huishoudelijke medewerkers die de leidsters werk uit handen nemen. Dat gaat ten koste van het contact met de kinderen – precies datgene wat zeer bepalend is voor de pedagogische kwaliteit.
In tijden van crisis, zoals nu, zullen de crèches die niet bezuinigd hebben op personeel het eerste omvallen. Met andere woorden, kwaliteit bieden leidt tot zelfdestructie.

Bron: Marktwerking in de kinderopvang: Hoe beter de crèche, hoe eerder failliet, 30 mei 2013