Peuters volproppen met woordjes haakt niet aan bij manier van leren jonge kinderen

on

Pedagoog Margot Meeuwig is van mening dat je hoofden van kinderen tot zeven jaar niet moet ‘vullen’ met kennis, maar moet helpen ‘vormen.’ In een artikel van Marilse Eerkens voor De Correspondent legt de pedagoog uit waarom:

“Kinderen aan de hand van een educatief programma volproppen met woordjes en voorbereidende rekenvaardigheden haakt helemaal niet aan bij de natuurlijke manier van leren van jonge kinderen. Je kunt veel beter hun aangeboren nieuwsgierigheid aanwakkeren en ze leren zélf en met elkaar na te denken over alles wat hun nieuwsgierigheid opwekt.

Margot Meeuwig is geen voorstander van Cito-toetsen:

“Succes op die basisschool zal niet vallen of staan bij die paar woorden die je extra hebt geleerd. Het zit hem volgens haar in zaken als: zelfvertrouwen, concentratie, motivatie, samenwerken, nieuwsgierigheid en leergierigheid.”

De pedagoog verhaalt van een putjesschepper op het schoolplein die de interesse van de kinderen had. Ze zijn samen gaan kijken naar wat hij allemaal uit de put haalde en daar zat ook een kikker bij:

“Vooral de kikker bleek iedereen heel spannend te vinden. Meeuwig en haar collega praatten erover met de kinderen (de meesten zijn tussen de anderhalf en vier jaar oud). Ze bouwden huisjes, maakten een zwembadje voor hem, sprongen en kwaakten en zijn daarna gaan kleien.”

De pedagogisch medewerkers benadert Margot Meeuwig net als de kinderen, zo schrijft correspondent Marilse Eerkens:

“Ze probeert hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en hen te prikkelen om zelf na te denken. ‘Dan gaan ze écht naar kinderen kijken en bedenken hoe ze daarbij kunnen aanhaken.’

Meeuwig is ervan overtuigd dat deze manier van werken veel meer oplevert dan een cursus interactievaardigheden. ‘Je kunt wel denken dat je die hoofden van crècheleidsters kunt ‘vullen’ maar je verandert niets als je geen wezenlijke aandacht voor ze hebt en ze echt betrekt.”

koppeling

Koppelingen

Cito-toetsen voor peuters van twee, moeten we dat willen?, artikel De Correspondent van Marilse Eerkens

Perron 07, website van het door o.a. Margot Meeuwig  opgerichte pedagogisch kindercentrum Perron 07:

Centraal staat de vraag: wat houdt uw kinderen bezig in plaats van hoe houden wij uw kinderen bezig!

Artikelen Pedagogiekonwikkeling, artikelen van de met Perron 07 verbonden stichting die het gedachtegoed van Reggio Emilia een warm hart toedraagt en het VVE-programma Sporen heeft ontwikkeld

 

genius