“Peuters leren wat ze zelf willen”

De peuterschool wordt gezien als een plek waar kinderen van elkaar de taal kunnen leren. Pedagoog Bas Levering spreekt in een artikel van Juliette Vasterman in NRC Handelsblad van een nobel idee maar zinloos.

“Kinderen met een  taalachterstand  help  je  er  niet  mee.  Peuters  zijn  nog  te  jong  om  van elkaar  goed  de  taal  te  leren,  zegt  hij.  En  jonge  kinderen  de  taal  leren  met bijvoorbeeld  een  lesmethode,  werkt  ook  niet.  „Peuters  laten  zich  niets verplichten. Ze leren wat ze zelf willen.” En daar moeten leidsters op inspelen. Spelenderwijs moeten ze inhaken op  het  niveau  en  de  interesses  van  het  kind,  zegt  Levering.  „En  dat  is  niet makkelijk.””

Levering haalt België aan als voorbeeld, waarbij kinderen vanaf tweeënhalf jaar naar school gaan.

genius“Daar geldt een kleuterschoolbenadering. Met het accent op spelen. Niet gedwongen leren.”

Peuters  laten  zich  niets verplichten. Ze leren wat ze zelf willen.

Koppelingen

Onderwijs voor 3-jarigen? Onzin, want peuters leren vooral spelenderwijs, NRC Handelsblad, 12 februari 2015