“Wij moeten niet meer aansluiten op de leefwereld van de kinderen maar op de Cito-toets”

Brandpunt - 2013-10-01_11.50.33Volgens het televisieprogramma Brandpunt (een KRO-reportage van Odette Joosten en Aart Zeeman) “verziekt de terreur van de toets onze kinderen”. De televisierubriek licht toe: “Al jaren zijn basisscholen verplicht om ook de allerkleinsten te testen.” En: “Wetenschappers zijn het erover eens dat kleuters te jong zijn om individueel te testen toch gaan wij ermee door. Sterker nog: zelfs  peuters moeten eraan geloven.” “Opbrengstgericht werken noemt de politiek dat. De uitslag van een test betaalt of het kind en taal achterstand heeft extra begeleiding is dan het toverwoord maar in de praktijk pakket heel anders uit”. Een paar citaten uit de uitzending.

Brandpunt_ Brandpunt - Uitzending Gemist - 2013-10-01_12.50.05Over het testen van kleuters en peuters: “Ik vind het een vorm van kindermishandeling.” Sieneke Goorhuis-Brouwer, professor Early Childhood Stend Hogeschool.

“Een toets zegt niks over de ontwikkeling van een kleuter”, vinden zowel Sieneke Goorhuis-Brouwer als Paul van Geert.

“Er werd niet meer van mij verwacht dat ik meedacht. Eigenlijk hadden ze liever dat ik niet meer meedacht. Dat ik gewoon blind een methode uitwerkte, dat ik voorbereidingen deed op die cito toets”, Erica Ritzemastond 38 jaar voor de klas.

“Wij moeten nu niet meer aansluiten op de leefwereld van de kinderen, nee, wij moeten aansluiten op de Cito-toets. Dus daardoor krijg je al die gestoorde scholen dBrandpunt_ Brandpunt - Uitzending Gemist - 2013-10-01_12.52.19ie gaan voorprogrammeren en zeggen wij maken een programmaatje gebaseerd op die cito toets en dan oefenen we elke week een onderdeel van die CITO-toets want dan scoren onze kinderen heel erg hoog. Dat is een papieren werkelijkheid”, Erica Ritzema.

“Ze hebben zo’n enorme sturende werking: je wilt graag goed scoren”, Carla Spekreijse, kleuterjuf.

Brandpunt over Sieneke Goorhuis-Brouwer: “Ze is de autoriteit in Nederland op het gebied van de ontwikkeling van het jonge kind. In haar praktijk ziet ze vrijwel dagelijks kleuters die problemen krijgen met de prestatiedruk in de klas.”

Brandpunt_ Brandpunt - Uitzending Gemist - 2013-10-01_12.55.44“De schadelijke effecten zijn, dat kinderen het moeilijk vinden dat kinderen het niet snappen en als kinderen iets niet snappen dan haken ze af. Ze stellen zich buiten de communicatie en het gevolg daarvan is dat ze vervolgens gelabeld worden, omdat ze niet doen wat juf eigenlijk van ze verwacht. Zo heb ik wel kinderen meegemaakt, die aangeboden werden als “Hebben die mogelijk een aan autisme verwante contactstoornis?” Omdat ze zich afsluiten van de juf, die dingen van hun vraagt, die niet passen bij hun beleving”, Sieneke Goorhuis-Brouwer, professor Early Childhood Stend Hogeschool.

“Als je in groep een of twee met letters bezig bent, dan wordt het gemiddeld 500 uur besteed aan het leren van die letters. Als je daar in groep 3 mee begint, dan ben je in 50 uur klaar. Dus die 450 uur had je ook aan spelen kunnen besteden”, Sieneke Goorhuis-Brouwer.

Brandpunt_ Brandpunt - Uitzending Gemist - 2013-10-01_12.54.28“De taalontwikkeling van kinderen fluctueert van dag tot dag”. (…) Dit is heel kenmerkend Voor de manier waarop kinderen zich ontwikkelen”, Paul van Geert, professor ontwikkelingspsychologie.

“We leven in een tijd waarin de illusie van meetbaarheid buitengewoon groot is. Dat is een illusie die vooral in stand wordt gehouden op het niveau van beleid”, Paul van Geert.

“Ik denk dat de politiek wat dit betreft onvoldoende nadenkt. De politiek praat de onderwijskundigen na die denken dat de onderwijsprogramma’s die geschikt zijn voor groep drie kunt vertalen naar peuters en kleuters. Dat vind ik ongelofelijk naïef”, Sieneke Goorhuis-Brouwer.

“Het is ingezet met de beste bedoelingen bedoelingen om zwakke leerlingen te stimuleren maar juist de Brandpunt_ Brandpunt - Uitzending Gemist - 2013-10-01_12.57.32zwakke leerlingen halen we hiermee onderuit. Hij bijt zich dus in zijn eigen staart. Eigenlijk is de beoordeling hoe gaat het met een peuter en kleuter heel simpel: als ze vrolijk en enthousiast zijn en tegen de juf zeggen: Je bent zeker wel blij dat ik er ben, dan is het met het kind niks mis, wat hij ook presteert op taal of rekenen”, Sieneke Goorhuis-Brouwer.

De conclusie van Brandpunt: “De politiek wil resultaten meten, de schooldirecteur wil een goede beoordeling, de kleutertjes worden afgerekend en de kinderen moeten bijgespijkerd worden. Het is een vicieuze cirkel met peuters en kleuters in de wurggreep van goede bedoelingen”.

koppeling

Koppelingen

De terreur van de kleutertoets

(video reportage Brandpunt van 29 september 2013 met mooie en illustratieve beelden van kleuters en peuters)

Brandpunt 29 septermber 2013

(gehele aflevering op Uitzending Gemist (de reportage begint bij 26:30 minuten))

De macht van de toets

(video reportage Brandpunt van 24 november 2013: “Hoe Nederland verslaafd raakte aan toetsen, spreadsheets en harde cijfers.”)

“Het is een voor de hand liggend idee: een school met hoge scores moet een goede school zijn. Dat is niet zo gek dat heel veel mensen dat denken. Alleen: het is flauwekul.” (Herman Godlieb, schooldirecteur)

Kleuteronderwijs is een vak apart

(video met o.a. interview Erica Ritzema, lid Werk-en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK), over het huidige kleuteronderwijs op website Stichting Beroepseer)

“Er werd geen beroep meer gedaan op mijn talenten. Want iedereen wilde eigenlijk het liefst dat ik keurig volgens een methode ging werken. Ik moest voorgekauwde lessen aanbieden.”

Kleuteronderwijs is een vak apart - 2013-10-01_13.37.33“Het hele plezier in het lesgeven verdwijnt. En ook het plezier van de kinderen daarbij. Want er wordt geen beroep meer gedaan op de verschillen van kinderen. Je moet gewoon “tunnelvisie” les gaan geven en dan uiteindelijk is het doel de Cito-toets.”

“Dan zegt zo’n directeur tegen iemand: “Dat was een hele saaie les maar hij was wel hartstikke goed”. En dan denk ik: hoe kan in vredesnaam een saaie les, een goede les zijn?”

“Uiteindelijk werd wel alles voor mij bepaald. Liefst moest ik dat kritiekloos uitvoeren. Maar ik werd er wel op afgerekend. Want de verantwoording lag nog wel bij mij.”

“Ik denk dat wij op de lange termijn de vruchten van gaan plukken, rapen misschien. Want dat is een heel groot drama.”

“Als je er vanuit gaat dat iemand zelf kan nadenken en  zelf zijn lessen kan invullen, dan krijg je een veel leukere vorm van lesgeven. Kinderen genieten weer, je gaat uit van meervoudige intelligenties, niet alleen maar van rekenen en taal en je gaat uit van de leerkracht zelf.”