Minister verhoogt budget voor voorschool met 36 procent

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van BijsterveldtMinister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt verhoogt het budget van € 261 miljoen voor de voor- en vroegschoolse educatie (vve), schakelklassen en zomerscholen met 26 procent voor 2012. Voor 2013 en de jaren erna zal de begroting voor het wegwerken van taalachterstand bij jonge kindern 36 procent hoger zijn dan het huidige.

De doelen die de minister met het extra budget voor ogen heeft zijn:

 • een “stimulerende en verrijkende taalomgeving” en
 • het “vormgeven” van “het opbrengstgericht werken op de groep” en de “kwaliteit op de werkvloer” te verhogen.

Verder wil de minister dat de ouders van de leerlingen worden betrokken bij het werken aan de taalontwikkeling van hun kinderen.

Het extra geld wordt besteed aan:

 • een verhoging het taalniveau van de pedagogische medewerkers tot niveau 3F (zie illustratie rechts),
 • een verhoging het aantal “hbo-gekwalificeerde begeleiders“,
 • meer plaatsen (capaciteitsuitbreiding) en
 • extra leertijd voor leerlingen met een taalachterstand in het basisonderwijs.

Koppelingen

 • Concrete afspraken met G37 over aanpak taalachterstand jonge kinderen (nieuwsbericht Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).
  “Op de lange termijn verdienen deze investeringen zichzelf terug. Door extra in te zetten op taal verbeteren de kansen van deze jongeren later op de arbeidsmarkt aanmerkelijk.”
  .
 • Special Opbrengstgericht werken (Didaktief (PDF-lezer nodig)).
  “Opbrengstgericht werken. Wie het te vaak hoort, denkt: daar heb je ze weer. Het lijkt een modegril, inderdaad, maar: het werkt echt.”
  .
 • Opbrengstgericht werken op basisschool ’t Venne (video Leraar24).
  “Opbrengstgericht werken houdt in dat een school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de leerprestaties van de kinderen en de effectiviteit van het onderwijs.”
  .
 • Opbrengstgericht werken (video lezing Peter Sleegers, hoogleraar onderwijsorganisatie aan de Universiteit Twente)
  “Opbrengstgericht werken is planmatig en systematisch.”

Extra koppelingen

 • Opbrengstgericht werken: een cyclische aanpak (KCO Groep (PDF-lezer nodig)).
  “Opbrengst Gericht Werken is een cyclisch werken aan de kwaliteit van het totale onderwijs dat uitgaat van verschillen in capaciteiten en behoeften en die de ontwikkeling en prestaties van alle leerlingen ten goede komt. De rol van de schoolleider is in onze cyclus voor kwaliteitsverbetering cruciaal.”
  .. 
 • Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs (Rapport Inspectie van het Onderwijs (PDF-lezer nodig)).
  “Essentieel voor het verbeteren van leerresultaten is een goede kwaliteitszorg, waarbij scholen een opbrengstgerichte cultuur uitstralen, hun leerresultaten gedurende de schoolperiode regelmatig analyseren en hieruit conclusies trekken. Daarnaast is van belang dat leraren blijk geven van hoge verwachtingen van hun leerlingen, het leerstofaanbod en de instructie afstem­men en hierbij streven naar convergente diferentiatie en goede procesgerichte feedback geven.”
  .
  “Uit het huidige onderzoek blijkt dat opbrengstgericht werken door scholen daadwerkelijk positief bijdraagt aan de leerresultaten.”