“Tijd voor veelkleurige voorschoolse opvang”

Olga Abell en Marianne van Teunenbroek vinden dat de tijd rijp is voor integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. In het opinieartikel in Trouw reageren de auteurs op een eerder stuk van Katinka Eikelenboom waarin zij pleit voor een samenvoeging van peuterspeelzalen, voorscholen en kinderdagverblijven. Naast het verdwijnen van segregatie wijst zij ook op de grote financiële opbrengsten die een overheidsinvestering met zich meebrengt. De dames Abell en Teunenbroek melden in hun artikel dat landen om ons heen “al jaren met één systeem” werken.

Koppelingen

  • Tijd voor veelkleurige voorschoolse opvang (opinieartikel Trouw)
    “Integratie van peuters met verschillende achtergronden in één voorziening is heel goed mogelijk.”
  • Voorkom segregatie, zet jonge kinderen bij elkaar (opinieartikel Trouw)
    “Om de vroege ontwikkeling te stimuleren heb je geen aparte voorschoolse programma’s nodig, maar een uitdagende en veilige omgeving, waar kinderen kunnen spelen, fantaseren en praten, in kleine groepen, onder begeleiding van goed opgeleide mensen.”