“Leidster is bepalend, VVE-programma heeft geen effect”

Overhandiging rapport Universiteit van Utrecht
Overhandiging rapport Universiteit van Utrecht

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht stellen dat de professionaliteit van leidsters of leerkrachten bepaalt of er resultaten worden geboekt: “De kwaliteit van de voor- en vroegschool valt of staat met de kwaliteit van de leidster en leerkracht.”
Bovendien vonden de wetenschappers geen effect van het voor- en vroegschoolse educatieprogramma.
Verder stellen de onderzoekers dat het mengen van kleuters met en zonder een risico op (taal)achterstanden, de taal-, leesvaardigheid stimuleert. Bij peuters zagen de onderzoekers dit effect niet.

Koppelingen